הצעת מחיר לניקיון וגינון בישוב

24 בנובמבר 2014 0

הצעת מחיר בנושא:  ניקיון וגינון

ועד מקומי גן נר מבקש לקבל הצעות מחיר בנושא ניקיון וגינון
היקף העבודה: 20,000 ש"ח לחודש.
את מסמכי ההצעה ניתן לקבל במזכירות גן נר אצל הגב נורית אברהם תמורת 50 ש"ח שלא יוחזרו.

 סיור קבלנים יצא ממזכירות היישוב ביום א'  30.11.14 בשעה 18:00.

בברכה,

 שמעון סורקה – יו"ר וועד מקומי

אבי נחמיאס – יו"ר ועדת חזות היישוב

השאר תגובה »