ועדת נוער

יו"ר הועדה: שחר גלעד וסיון ברדה.

 פרוטוקולים 2014