ועדת ביטחון

יו"ר הועדה: רוני חיון

 רב"ש הישוב: יניב בן-שימול.

שוטרת קהילתית: חנה ישראל.

 

"הגברת תחושת הביטחון אצל התושבים תוך כדי מענה מהיר ומקצועי ובשיתוף כל הועדות"

 

יעדי הועדה לשנת העבודה 2014:

 • החלפת שער צפוני (באחריות מועצה) והוספת בודקה לשומר נוסף.

 • תיקון שער ראשי (בקרים). בחינת הוספת מערכת פתיחה חכמה. התקנת מזגן לבודקה. הנפקת מדבקות לרכב.

 • הקמת צוות צח"י.

 • תיקון מצע ציר פטרול באזור ותיקה ופינוי עץ שקרס.

 • תיקון תאורת גדר.

 • סגירת גדר לכיוון אזור התעשייה.

 • הצבת מצלמות במועדון, אזורים בהם מתקיימת פעילות הנוער, מרפאה, גן אורנה.

 • עיר ללא אלימות.

 • סיירת הורים.

 • פרויקטים לנוער (פרויקט "אחריי", מתמי"ד).

 • השלמת פערים בציוד כיתת כוננות וניצול התקציב שניתן על-ידי המועצה.

 • קבלת אמבולנס והכשרת מקום חניה.

 • קבלת עגלת כיבוי אש מהמועצה.

 • פסי האטה ותמרור במקומות שונים.

 

 

 

תפקיד הרב"ש

לאחר פיגוע מעלות, הוחלט על הקמת רכזי ביטחון בישובים הגובלים בקווי עימות.

הרב"ש כפוף אך ורק למשטרת ישראל ובמקרה של גן נר , הרב"ש כפוף גם לפיקוד העורף .

בנוסף, פועל הרב"ש בתאום עם הנהלת היישוב ושותף להחלטות ופעילות בתחום הביטחוני.

משימות ואחריות הרב"ש:

 • טיפול באירועים ביטחוניים.

 • סיורי גדר היקפית\תקינות הגדר\תקינות תאורת הגדר.

 • רכבים חשודים\אנשים חשודים\שבח"ים\חפץ חשוד.

 • אחראי על כל השומרים בישוב.

 • אחראי על שערי הישוב\מצלמות אבטחה וחדר פיקוד בחירום.

 • אחראי על כל כלי הנשק ועל חדר נשק יישובי.

 • אחראי על צוות צח"י.

 • אחראי מול הצבא על תקינות המקלטים לשעת חירום.

 • אחראי על הדרכות ותרגילים למצבי חירום במוסדות החינוך.

 • אחראי על הפעלת כיתת כוננות בישוב.

 • אחראי לקשר מול קב"ט המועצה בנושאי ביטחון.

 • סיורים ומחסומים ברחבי המועצה תחת פיקוד מג"ב.

 • השתתפות עקב סמיכות לקו התפר במבצעים צבאיים ומשטרתיים.

טלפון לפניות: 050-7370245

מייל: rabashganer@gmail.com

פייסבוק: רב"ש גן נר – להתחברות לחץ כאן

 

תפקיד השוטר הקהילתי

נושאים בטיפול השיטור הקהילתי במועצה:

במסגרת פעילות משטרת ישראל, הקימה המשטרה החל משנת 1995, מרכזי שיטור קהילתי בשכונות, בכפרים ובמועצות האזוריות.

מרכז השיטור הקהילתי במועצה האזורית גלבוע ממוקם בישוב חבר בשיתוף עם בסיס הפעלה תענך.

ייחודיות התפקיד היא בכך שהשוטר מגיע אל האזרח לביתו ומקבל את התלונה בביתו ומעביר אותה להמשך טיפול בתחנת המשטרה.

השוטר מגיע אל כל אזרח שומע אותו ומנסה לעזור.

בנוסף מקיים השוטר הקהילתי פעילויות קהילתיות שונות בתחום המועצה הכוללות הרצאות בבתי ספר, בגני ילדים, עם קבוצות נוער ועוד.

להלן חלק מהשירותים שניתן לקבל במרכז השיטור הקהילתי או ע"י פנייה ישירה אל השוטר:

 • טיפול באירועים פליליים, פריצות, סכסוכי שכנים, אלימות במשפחה, הסגות גבול.

 • ייעוץ בנושאי מניעה ומיגון .

 • אבדות ומציאות.

 • הדרכות בנושאי אלימות, סמים, "ביה"ס בטוח" והדרכה לגני ילדים .

 • טיפול בנושאי איכות סביבה.

 • תנועה- חניות אסורות\טוסטוסים\נהיגה פרועה וכו'.

 • שיתוף פעולה עם גורמי הרווחה והפניית תושבים למשרדי הרווחה השונים.

 • השתתפות באבטחת מוסדות חינוך.

 • טיפול בכל הקשור ביחסי קהילה – משטרה.

 • מענה וטיפול בנושאי איכות חיים – הקמת רעש ומפגעים תברואתיים.

 • מתן סיוע לקורבנות עבירה.

טלפון לפניות: 100   או   050-5068681

ימי קבלת קהל במשרד:

יום א'- 09:00-11:00

יום ג'- 15:00-17:00

יום ה'- 13:00-15:00

 

 

 

סיכומי ישיבות 2014