ועדת בריאות

מנהל הועדה: ניסים מלכא.

נציגי הועד: אבי נחמיאס, איציק סמה.

חברי הועדה: אלה שוסטר, ד"ר איילת גולדין, ד"ר יובל תורן, עדה אביגד.

הועדה מורכבת מאנשי מקצוע בתחום הרפואה: רופא (ד"ר תורן), אחיות (שוסטר ואביגד), וטרינרית (ד"ר גולדין) וחובש בכיר במד"א (מלכא).

 

חזון הועדה

"קידום הבריאות תומך בפיתוח הפרט והחברה באמצעות אספקת מידע, חינוך לבריאות ושיפור מיומנויות החיים. כך הוא מרחיב את האפשרויות הזמינות של אנשים לשלוט בבריאותם האישית ובסביבתם ולבחור בחירות המסייעות לבריאותם (אמנת אוטווה 1986)

קידום הבריאות הוא התהליך שבו מפחיתים סיכונים בריאותיים ומשפרים את מצב הבריאות.

פעולות לקידום הבריאות נועדו לצמצם פערים בקהילה  לאפשר לכל פרטיה לאמץ התנהגויות מקדמות בריאות ולמצות את מרב פוטנציאל הבריאות שלהם. ההשפעה של שיפור הבריאות מובילה להשפעה חיובית על שאר תחומי חיים.
הקשר ההדוק בין בריאות האדם לבין סביבתו התרבותית, הכלכלית, ההתנהגותית והנפשית מוביל לכך, שבתנאים שבהם אחד ממרכיבים אלה נמצא בסיכון – גם הסיכון הבריאותי עולה בהתאם.

מחקרים מראים קשר ישיר בין מצב סוציו-אקונומי נמוך ותנאי סביבה ירודים לבין התנהגויות מסכנות בריאות, כגון עישון, חוסר פעילות גופנית ומתח נפשי. כמו כן, קיימת זיקה בין רמת ההכנסה המשפחתית לבין הנגישות למוצרי מזון ברמה תזונתית סבירה ולבין זמינות האפשרויות לטיפוח הכושר הגופני.

בקרב אוכלוסיות בסיכון, קידום בריאות משמש כסוכן שינוי. זאת משום שרכישת הידע, שינוי ההרגלים ואימוץ התנהגויות מקדמות בריאות, מעצימים את האוכלוסייה ומגדילים את סיכוייה לצאת ממעגל הסיכון.

הפעילות מתמקדת בעיקר בהקשר המניעתי והחינוכי בחמישה תחומים מרכזיים: תזונה, בריאות השן, פעילות גופנית, היגיינה ובטיחות.

 

יעדי הועדה

 • חיזוק וביסוס הקשר בין בריאות לקהילה באמצעות עבודה במודל היישובי  ,בהקניית ידע לכלל הקהילה לאורח חיים בריא.
 • הרצאות שנתיות לטובת הקהילה בתחום הבריאות.
 • הקניית מידע רפואי זמין לטובת הקהילה בתחום המדיה.
 • ועדת בריאות יישובית מורכבת מאנשי מקצוע רלוונטיים ,תפקידם לקדם את כלל מערך הבריאות הקהילתית.
 • הרחבת שרותי המרפאה בישוב כגון :שעות פתיחת המרפאה ,יעדי מענה טלפוני.
 • הרחבת שירותים רפואיים  כגון: רפואת משפחה ,ילדים ,רפואה מקצועית.
 • התייחסות ע"י וטרינר מקצועי (רופא בישוב ) לכלל מערך בעלי החיים בישוב.
 • פתיחת קורס נהגי אמבולנס ע"י מגן דוד אדום.
 • הצבת אמבולנס מד"א באופן קבוע בישוב עד סוף שנת 2014.
 • הרחבת מבנה קופ"ח שיתוף פעולה עם ועדת פרויקטים בנושא.
 • הקמת בית מרקחת ישובי במתאר קופ"ח או פרטי.

 

פרוטוקולים – 2014