ועדת חזות הישוב

מנהל הועדה: ירון מועלם.

נציג הועד: אבי נחמיאס.

חברי הועדה: אבי מלכה, אבי היימן, אלעד דגן, רונית ליטבק, עמוס בדיני, רוית ברימוק, ויצמן טל.