ועדת תקשורת

יו"ר הועדה: שמעון סורקה.

חברים: בלהה מורג, דבורה קרוב, אביבה הרטמן, מיכל אולשק, ברוך אולשק, אבי ניב, אבי הימאן.
 


סיכומי ישיבות 2014