ועדת תכנון (ניהול פרוייקטים)

יו"ר הועדה: חובב כהן ושמעון סורקה.