ועדת משפטיות

יו"ר הועדה: עו"ד סיון ברדה ושמעון סורקה.