ועדת מכרזים

יו"ר הועדה: שמעון סורקה, אבי נחמיאס, מאיר אוחנונה.