הנהלה – פרוטוקולים

פרוטוקולים:
תמצית הפרוטוקולים המצורפת בזה, נערכה בסיוע היועץ המשפטי  למניעת אפשרות פגיעה בצינעת הפרט.
המעוניינים לעיין בפרוטוקולים – מוזמנים לעשות כן במזכירות הוועד המקומי.

 

2015:

 

פרוטוקול  4/15(21) על סדר היום:
1-  דוח ביקורת 2 -  שצפי"ם  3 -  חוגי ספורט בישוב  4 – דו"ח מצב גביית מיסים רבעון אחרון  5 -  עדכון פעילויות אחרונות  6 – משלוח מנות  2012- 2013 7 – שונות
לקריאת פרוטוקול לחצ/י
 

פרוטוקול  3/15(20) על סדר היום:
1. אישור מכתב של עו"ד עירן שושני סיוון אלטיט. –  2. גן יעל שמעון סורקה. –  3. מירוץ לזיכרו של יוסף אביטבול ז"ל  חובב כהן. – 4. דוח משלוחי מנות, חלוקת קמחא דפסחא, מסיבת פורים, פעילות פורים לילדים ונוער –   מירי סבג 5 . שונות

לקיראת הפרוטוקול לחצ/י

פרוטוקול  2/15(19) על סדר היום:
1. אזור התעשייה  גן נר – שמעון סורקה ,   2. פרגולה,  3.גן אורנה פרסו – שמעון סורקה ,    3. פיתוח סביב ביה"ס – רוני חיון  ,    4. תחבורה – טל זילברברג  5. דיווח כללי – מירי סבג , 

 6. שונות  לקריאת הפרוטוקול לחצ/י

פרוטוקול 1/15  - על סדר היום:
1.
תקציב פעילות 2015 מותאם – אבי מלכה/מירי סבג 2.גן שעשועים אורנה פרסו ז"ל – איתמר אריאל ולוטן טובי ,סקירה 3.אזור תעשיה – שמעון סורקה, מרכז למידה – רוני חיון, 4.מועדון הישוב , 5.פרוייקט בנים ממשיכים – חובב כהן, דיווח פרוייקטים ופעילות – מירי סבג
6.
שונות לקריאת הפרוטוקול לחצ/י 

2014:

פרוטוקול ישיבת תיאום בנושא השריפות בסנדלה: לעיון לחצ/י

פרוטוקול ישיבה מס' 15 – על סדר היום:
1.חיבור צינור מים מגן-נר לסנדלה'    2. דיווח דואר 3. תקציב 2015 4. עדכון פרוייקט בנים ממשיכים.
                                                    5. הרשאה לצפייה בחשבון הוועד למנהלת הקהילה לקריאת הפרוטוקול לחצ/י

 

פרוטוקול ישיבה מס' 14 – על סדר היום: 
כתב תביעה בסדר מקוצר: ג.ש.ש בע"מ נגד וועד מקומי גן נר לקריאת הפרוטוקול לחצ/י

פרוטוקול ישיבה מס' 13 - על סדר היום:
1. אישור העלאת מיסים לשנת 2015 – אבי מלכה, 2. אישור המשך תהליך ועדת היגויי לצימרים – שמעון סורקה, 3. שכר איילת פולק רכזת נוער  – שחר גלעד, 4. יישוב תיירותי — הכרת יישוב תיירות – שמעון סורקה, 5. תוכנית שיפוץ מועדונים – חובב כהן, 6. שונות – דיווח מנהלת קהילה. לקריאת הפרוטוקול לחצ/י

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 12. על סדר היום:
 
עדכון מנהל קהילה : א. הוצאה לפועל את החלטות הוועד מישיבות קודמות,   ב.  סה"כ גבייה בפועל מתחילת השנה., ג. פרויקטים – היכן הדברים עומדים מבחינת תכנון, תקצוב וביצוע.
2. תוכנית מתאר חדשה ליישוב גן נר, 3. צמרים – הסדרת הנושא., 4. שצפי'ם – הסדרת הנושא. , 5. אישור שכר + הגדרת תפקיד מנהל קהילה. 6. אישור שכר + הגדרת תפקיד מזכירה. 7. שונות. לקריאת הפרוטוקול לחצ/י


פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 11. על סדר היום:
1. התפטרות, 2. פרסום     לקריאת הפרוטוקול לחצ/י